Správna rada ZVLD SR sa nestotožňuje s postupom zodpovedných zástupcov ZAP-u za VLD v súvislosti so zneisťovaním pacientskej verejnosti, pri (ne)uzatváraní zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Rozdeľovanie pacientskej aj odbornej verejnosti poškodzuje záujem VLD na dosahovaní čo najlepších zmluvných podmienok. Správna rada ZVLD SR zváži vypovedanie „Memoranda o spolupráci medzi ZVLD SR a SSVPL“ pokiaľ budú zástupcovia ZAP-u za VLD naďalej zotrvávať v riadiacich funkciách SSVPL. ZVLD SR o.z. je súčasne pripravené na spoluprácu so SSVPL pri jednaniach so zdravotnými poisťovňami, ako aj v odbornej oblasti.

ZVLD SR o.z. reaguje pozitívne na záujem SVLS/AVLS o  predloženie spoločných požiadaviek na úpravu zmluvných podmienok so zdravotnou poisťovňou Dôvera a.s. ZVLD SR koná v súlade s deklarovaným strategickým záujmom o najlepšie zmluvné podmienky pre svojich splnomocniteľov a súvisiacim operatívnym záujmom o zjednocovanie požiadaviek organizácií zastupujúcich VLD.

ZÁPISNICA_zo_zasadnutia_SR_ZVLD_SR_o.z._18012019

Prezencna_listina_SR_18012019

List_do_Výboru_NR_SR

BOSS_VLD_ZVLD SR