Emailzvldsr@gmail.com

Telefón: +421 944 000 825

Korešpondenčná adresa: ZVLD SR o.z., Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín (v sídle RZP, a.s.; obchodné centrum Masaryčky)