združenie všeobecných lekárov slovenska

Našou ambíciou je prebrať zodpovednosť za praktické riešenia záležitostí VLD týkajúcich sa výkonu povolania. Spôsob práce ZVLD SR o.z. deklarovaný našimi stanovami je zárukou pre všetkých našich členov.

O nás

Do pozornosti