Výzva na odbornú diskusiu k návrhu zákonom garantovaného financovania všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých (VLD) a žiadosť o podporu návrhu.

Združenie všeobecných lekárov pre dospelých Slovenskej republiky, o.z. prichádza s iniciatívou na zmenu legislatívy s cieľom zavedenia všeobecne záväzného úhradového mechanizmu pre poskytovateľov VLD, ktorý je základným predpokladom pre vytvorenie koncepčného rámca VLD v systéme zdravotnej starostlivosti.

V súčasnosti je polovica všeobecných lekárov pre dospelých na Slovensku vo veku nad 60 rokov. Generačná výmena všeobecných lekárov nie je systémovo zabezpečená, nie je záujem mladých lekárov o špecializačné štúdium VLD. S tým súvisia problémy so systémovou funkcionalitou VLD a koordináciou VLD vo vzťahu k špecializovanej zdravotnej starostlivosti (ŠAS) a nemocniciam.

Navrhujeme riešenie a pozývame všetky relevantné subjekty verejnej správy, odbornú a pacientsku verejnosť na diskusiu.

Príloha_1_fianacovanie_ZVLD SR

Príloha_2_návrh_legislatívy_ZVLDSR