VšZP a Dôvera:
1/ do konca apríla odporúčame  vykazovať len výkon č.1
(optimálne už od 01.04.20 výkon č.1b pri vybavení pacienta a výkon č.1 len pri predpise liekov)
2/ od 01.05.20 teba vykazovať striktne len výkon č. 1b (alebo 11a, alebo 70)
3/ od 01.05.20 súčasne platí, že „krízové“ výkony „telemedicíny“ (1b,  11a, 70)
– nie je možné v jeden deň kombinovať
– zvážte, či namiesto výkonu 11a, nevybavíte o niekoľko pacientov denne viac telefonicky výkonom 1b
4/ výkon 70 je určený len na predpis liekov
UNION: do 17.04.20 sa vykazuje len výkon č.1, od 18.04.20 je potrebné vykázať zdravotnú starostlivosť striktne podľa vyššie uvedených bodov 2/ – 4/