S prihliadnutím na požiadavku PZS a hroziaci nástup ďalšej vlny pandémie súvisiacej s ochorením COVID-19 Zdravotná poisťovňa vyhodnotí splnenie podmienky dofinancovania štátneho rozpočtu až k 31.12.2022, pričom úhrada zdravotnej starostlivosti bude realizovaná na základe cenových podmienok platných k 30.09.2022.

Stanovisko ZP Dôvera zobrazíte na tomto odkaze.

S pozdravom

      Správna rada ZVLD