Od 10. októbra 2022 ZP Dôvera mení proces schvaľovania kúpeľných návrhov tak, aby bol pre všetkých jednoduchší, ústretovejší a prehľadnejší. Ako pre lekárov, tak pre kúpeľné zariadenia i pre pacientov.

Kúpeľné návrhy bude možné naďalej podávať aj doterajším spôsobom (papierové návrhy a medicínsky softvér), no odporúčame vám prejsť na nový systém. Lekárom aj kúpeľom totiž výrazne znižuje administratívne zaťaženie a zároveň zvyšuje ochranu osobných údajov pacientov.

Kúpeľné návrhy sa po novom vypisujú a posielajú cez webovú aplikáciu DôveraLekárom. Aplikácia Vám poradí, aké údaje treba uviesť pri konkrétnych prípadoch. Vďaka tomu prebehne vypísanie návrhu, jeho doručenie do poisťovne a schválenie za 24 hodín.

Obsahom komunikácie medzi Dôverou a kúpeľným zariadením je už len samotné oznámenie o schválení kúpeľného pobytu pre poistenca. Elektronickým „poukazom“ sa zaväzujeme k úhrade plnenia starostlivosti v rozsahu príslušnej indikačnej skupiny za predpokladu, že pacient nemá kontraindikácie a bude môcť nastúpiť na kúpeľnú liečbu.

Súvisiacu zdravotnú dokumentáciu už nezasielame elektronicky vopred. Ak je potrebná, prinesie ju so sebou poistenec a odovzdá ju osobne pri nástupe na kúpeľnú liečbu. A to z dôvodu, že ošetrujúci lekár musí nie viac ako 14 dní pred nástupom pacienta do kúpeľov potvrdiť vylúčenie možných kontraindikácií, a teda návšteva pacienta vo Vašej ambulancii je tak či tak nevyhnutná.

Poistenec si vyberá z ponúknutých možností kúpeľné zariadenie sám a aj si sám dohaduje termín nástupu (telefonicky alebo elektronicky s využitím prideleného rezervačného kódu).

Schvaľovanie kúpeľnej starostlivosti môžete sledovať v aplikácii DôveraLekárom. Viete si v nej pozrieť detail návrhu a jeho aktuálny stav. Nájdete tam všetky informácie o poistencovi. Keďže už nebudete musieť s návrhom posielať aj rôzne prílohy, odpadáva jeden z doterajších dôvodov neschválenia návrhu (chýbajúce prílohy).

Kúpeľný návrh podaný cez DôveraLekárom je veľmi jednoduchý a rýchly. Podrobnejšie informácie aj s návodom, ako vypisovať návrhy po novom, nájdete na tejto stránke.