Očkovanie proti chrípke:

V záujme prevencie a ochrany zdravia našich poistencov dávame do Vašej pozornosti, že Union zdravotná poisťovňa, a. s. (Union ZP) hradí všetkým poistencom vakcíny proti chrípke INFLUVAC TETRA (kód 6347C) a VAXIGRIP TETRA (kód 1224C) a  deťom od 2 do 12 rokov aj nazálnu vakcínu Fluenz Tetra (kód 6372B) v plnej výške ich ceny, bez indikačných a preskripčných obmedzení.

Poistenci Union ZP tak majú možnosť dať sa bezplatne zaočkovať aj proti chrípke. Ak majú poistenci Union ZP o očkovanie proti chrípke záujem, kontaktujú  všeobecného lekára alebo gynekológa, s ktorým majú podpísanú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a dohodnú si s ním termín očkovania. Union zdravotná poisťovňa, a. s. uhradí poskytovateľom lekárenskej starostlivosti vakcínu v plnej výške a všeobecnému lekárovi resp. gynekológovi uhradí samotný výkon očkovania nad rámec kapitácie.

Verejný prísľub o úhrade očkovacích vakcín je dostupný na tomto odkaze.
Antigénové testovanie na prítomnosť SARS-CoV-2:

V súvislosti s vyšetrením prostredníctvom antigénového testu (AG test) Vám pripomíname, že z verejného zdravotného poistenia sa uhrádzajú AG testy len u symptomatických pacientov, u ktorých indikácia testu prispeje k ďalšiemu manažmentu liečby, napríklad pre účely rozhodnutia o preskripcii liekov Paxlovid resp. Lagevrio v zmysle príslušných usmernení Ministerstva zdravotníctva SR.

Bližšie informácie k  indikovaniu a vykazovaniu AG testov na úhradu do zdravotnej poisťovne nájdete v dokumente Usmernenie k vykazovaniu výkonov 629a a 629b k 01. 10. 2022, ktoré je dostupné na tomto odkaze.

V zmysle stanoviska Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) je dôležité, aby ste výsledky antigénového testovania zapísali aj do elektronickej zdravotnej knižky (eZK) v eZdraví. Na základe skenu/kópie svojej eZK môže pacient v prípade pozitivity požiadať NCZI o vydanie potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID-19.

Pacienti, ktorí nie sú lekárom indikovaní na AG test, avšak majú záujem o podstúpenie tohto AG testu, ho môžu podstúpiť v samoplatiteľskom režime. AG testy, ktoré nespĺňajú podmienky indikácie, nie je možné vykázať na úhradu do zdravotnej poisťovne.