ZVLD SR považuje chápanie rozširovania kompetencií VLD, ktoré sa obmedzuje len na zrušenie preskripčných obmedzení a na vykonávanie niektorých laboratórnych vyšetrení, vzhľadom na súčasnú situáciu vo všeobecnom lekárstve na Slovensku za nedostačujúci. V súlade s odporúčaniami WB je v súčasnej situácii nevyhnutná zásadná zmena prístupu MZ SR so zameraním na strategické otázky zabezpečenia zdravotnej starostlivosti na Slovensku a na centrálnu úlohu VLD v systéme zdravotnej starostlivosti. ZÁPISNICA_zo_zasadnutia_SR_ZVLD_SR_o.z.__16112018.

ZVLD SR sa zúčastní na pracovnom stretnutí organizácií VLD dňa 07.12.2018 pod gesciou hlavnej odborníčky pre VL v záujme dosiahnutia zhody na spoločnom návrhu koncepcie všeobecného lekárstva v SR.

Prezenčná_listina_ZVLD_16112018