Spoločný dokument Svetovej banky a Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR otvoril otázku funkčného a udržateľného systému zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Kľúčové  rozhodnutia kompetentných sa budú v blízkej budúcnosti týkať stratégie rozvoja všeobecného lekárstva a jej financovania, včítane finncovania rozšírenia a obnovy personálnych kapacít ambulancií VLD v SR.

Viac v prílohe: stanovisko_ZVLD_IZP_WB_2018