Vzhľadom na skutočnosť, že Memorandum o spolupráci uzatvorené medzi SSVPL a ZVLDSR zo dňa 12.10.2017 nenapĺňa svoje ciele, zamerané na zjednocovanie postupu oboch organizácií v otázkach udržateľnej koncepcie odboru všeobecného lekárstva, medicínskej a spoločenskej prosperity odboru, ako aj prosperity všeobecných lekárov pre dospelých (VLD) ako poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, najmä však s ohľadom na skutočnosť, že SSVPL naďalej propaguje multiodborové organizácie, ktoré formálne združujú VLD ako menšinovú frakciu a zastupujú ich menšinový záujem v rokovaniach o zmluvných podmienkach so zdravotnými poisťovňami,

 

ZVLD SR o.z. vypovedá Memorandum o spolupráci uzatvorené medzi SSVPL a ZVLDSR zo dňa 12.10.2017.

 

ZVLD SR o.z. je súčasne otvorené spolupráci všetkým organizáciám zastupujúcim výlučne VLD v záujme úspešného presadzovania systémovo definovaného medicínskeho, organizačného a ekonomického postavenia VLD v starostlivosti o dospelého pacienta na Slovensku.

 

Z pohľadu ZVLD SR o.z. je nevyhnutné najmä čo najúspešnejšie čeliť výzvam, ako sú:

1/ starnutie pacientskej populácie a zvyšujúci sa tlak na kapacitné možnosti poskytovateľov ZS,

2/ generačná výmena VLD a legálny záujem veľkoinvestorov o ovládnutie trhu so zdravotnou starostlivosťou.