Sociálna poisťovňa v júli prvýkrát uhradila poskytovateľom zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za vystavenie elektronickej dočasnej pracovnej neschopnosti (ePN) za mesiac jún.

Tieto výkony nemuseli lekári Sociálnej poisťovni osobitne vykazovať. V prípade ePN Sociálna poisťovňa okrem uznania dočasnej pracovnej neschopnosti uhrádza ako osobitný zdravotný výkon aj jej ukončenie. Celkovo takto uhradila 6 314 uznaní vzniku ePN a 2 662 ukončení ePN v celkovej výške 8 976 eur.

Projekt vystavovania ePN bol v prvej fáze pre všeobecných lekárov spustený od 1. júna 2022. Dôležité je, aby mali v Sociálnej poisťovni nahlásené správne číslo účtu v banke.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe.