Radi by sme Vás informovali o novom odbornom usmernení  k liečbe antivirotickými liekmi Lagevrio 200 mg a o pripravovanom procese spustenia lieku Paxlovid 150 mg + 100 mg.

Najdôležitejšou zmenou v usmerneniach je zrušenie akceptácie diagnostiky ochorenia COVID 19 iba  AG testom. Liečba antivirotikami  je indikovaná u dospelých pacientov s miernym až stredne ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 s potvrdeným ochorením COVID-19 metódou RT-PCR, LAMP testu.
Zároveň by sme Vás chceli informovať aj o spustení kontroly preskripcie a pozitívneho PCR testu pre daného pacienta, nakoľko pri akceptácii diagnostiky ochorenia COVID 19 na základe AG testov prikázalo k značnému zneužívaniu preskripcie.
Paxlovid 150 mg + 100 mg je aktuálne ešte nedostupný, SR čaká na prvú dodávku, ktorá by mala prísť začiatkom augusta. O dátume dostupnosti a možnosti preskripcie Vás budeme samozrejme včas informovať.