Zmena nastala v odborných usmerneniach:

  • Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k liečbe antivirotickým liekom Paxlovid 150 mg + 100 mg pri miernom až stredne ťažkom priebehu ochorenia COVID-19.
  • Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k liečbe antivirotickým liečivom molnupiravir (Lagevrio 200mg) pri miernom až stredne ťažkom priebehu ochorenia COVID-19.

Zmena sa týka Článku 3 – Indikácia liečby.

Liečba Paxlovid 150 mg + 100 mg  / Liečba molnupiravirom (Lagevrio 200mg)   je indikovaná u dospelých pacientov s miernym až stredne ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 s potvrdeným ochorením COVID-19 metódou RT-PCR, LAMP testu alebo antigénovým testom vykonaným  testovacou autoritou, ktorá vie zadať výsledok do informačných systémov Moje e-zdravie, IS COVID, EPIS.

Aktualizované metodické usmernenia zobrazíte kliknutím na tlačidlá nižšie alebo ich nájdete aj na stránke MZ SR na tomto odkaze.