Vážená kolegyňa, vážený kolega,

III.riadny Snem ZVLD SR o.z. sa uskutoční dňa 25.04.2019 o 08.00h v hoteli Arman v Nižnej nad Oravou.

Každý člen ZVLD SR o.z. má v zmysle stanov ZVLD SR právo osobne sa zúčastniť snemu združenia, aktívne na ňom vystupovať a byť volený do ústredných orgánov združenia. Vzhľadom na kapacitné možnosti rokovacej sály je počet účastníkov obmedzený. Registrácia delegátov snemu bude prebiehať od 07.00h. Riadnymi delegátmi snemu v zmysle stanov sú zvolení členovia predsedníctva okresných rád, ich účasť na sneme je vopred vyhradená.

Program III.snemu ZVLD SR 2019