Z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie vybavujeme pacientov výlučne telefonicky.

NECHOĎTE K LEKÁROVI

Volajte svojho obvodného lekára.

úraz, kolaps, dusenie, zvracanie, závrat, náhla bolesť hlavy, hrudníka, brucha, dolných končatín

len v týchto prípadoch volajte 112

Rešpektujte pokyny verejných autorít proti šíreniu COVID-19!

POSTUPY PRE PACIENTOV:

https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/

INFOLINKY:

0800 221 234    0917 222 682

KOMPLEXNÉ INFORMÁCIE:

https://www.health.gov.sk/?koronavirus-covid-19