VLD na Slovensku majú v ruke jednoznačné pokyny ako zvládnuť ťažké obdobie.

Postupujme rozvážne a v súlade s vydaným usmernením hlavnej odborníčky.

MU_VLD-19-03 – Krízové usmernenie HO VL MZSR v súvislosti s mimoriadnou situáciou v SR – COVID-19

https://www.korona.gov.sk/pdf/Pokyny_pre_lekarov.pdf

Krízy urýchľujú vývoj. Vydané usmernenie HO VL MZSR môže byť základom pre emancipáciu medicíny neurgentného prvého kontaktu v SR. Prvý kontakt je bez akýchkoľvek pochybností základom efektívnej a udržateľnej zdravotnej starostlivosti. Prvý kontakt je súčasne nenahraditeľným nástrojom verejného zdravotníctva.

ZVLD SR bude naďalej súčinné s rozhodnutiami a pokynmi verejných autorít a deklaruje záujem zúčastňovať sa pri tvorbe zmysluplných usmernení a nariadení verejných autorít.

Hlavnej odborníčke VL MZSR, MUDr.Šimkovej, PhD. patrí poďakovanie.

V spojení s metodickým usmernením HO VL sledujte priebežne aj (PN-ky a i.) : https://www.standardnepostupy.sk/klinicky-protokol-spdtp-klinicky-manazment-podozrivych-a-potvrdenych-pripadov-covid-19/

VšZP: https://www.vszp.sk/novinky/verejny-prislub-vszp-poskytovatelov-zdravotnej-starostlivosti-suvislosti-pandemiou-ochorenia-covid-19.html

Dôvera: https://www.dovera.sk/lekar/aktuality/a4014/stanovisko-zdravotnej-poistovne-dovera-v-suvislosti-s-aktualnou-epidemiologickou-situaciou

UNION: Stanovisko-k-aktualnej-situacii-v-suvislosti-so-sirenim-ochorenia-COVID-19

https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19 – POZRI: „Metodické usmernenia“ (len pre informáciu)

Usmernenie_hlavného_hygienika_SR_v_súvislosti_s_ochorením_COVID-19_šiesta_aktualizácia.