Sociálna poisťovňa informuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že dočasné pracovné neschopnosti vystavené v eZdraví (ePN) nemusia vykazovať ako ostatné zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia. Sociálna poisťovňa ich zaeviduje online a automaticky ich aj uhrádza. Vykazovanie ostatných zdravotných výkonov na účely sociálneho poistenia (vrátane štandardných tlačív PN) ostáva nezmenené.

 

Viac informácii v tlačovej správe.