Členské poplatky na rok 2016:

  • zápisné: 25,- Eur (rezidenti 10,- EUR),  členské: 0
  • Splatnosť poplatkov za r. 2016 je do 31.12.2016.

číslo účtu: SK85 0200 0000 0037 2373 9953,  ako v.s. uviesť:

rok za ktorý sa príspevok uhrádza a Vaše číslo člena ZVLD SR o.z. (napríklad 201612, 2016115)

Členské poplatky na rok 2017:

zápisné: 25,- Eur (rezidenti 10,- EUR),  členské: 50,- EUR (rezidenti 25,- EUR)

Splatnosť poplatkov za r. 2017 je do 31.1.2017.

číslo účtu: SK85 0200 0000 0037 2373 9953,  ako v.s. uviesť: ako je uvedené hore (napríklad 201712, 2017115)

Z výšky uhrádzanej sumy bude zrejmé, aký príspevok sa uhrádza (25,- alebo 50,- alebo spolu 75,- EUR)

Možná je aj súčasná úhrada, t.j. súčasná úhrada zápisného a členského ( napríklad 2016201712 )