Dńa 5.11.2016 sa v hoteli Holiday Inn v Žiline uskutočnil ustanovujúci snem ZVLD SR o.z.

Vo voľbách bola zvolená 13-členná správna rada (SR) a a 3-členná rozhodcovská komisia (ROK).

Predsedom združenia sa stal MUDr. Ján Hencel, MSc, podpredsedom MUDr. Pavol Štec.

Za predsedu ROK bol zvolený MUDr. Dušan Lipták.

Boli schválené členské poplatky na rok 2016:

zápisné: 25,- Eur,  členské: 0

Splatnosť poplatkov za r. 2016 je do 31.12.2016.

číslo účtu: SK85 0200 0000 0037 2373 9953,  ako v.s. uviesť: priezvisko

 

Boli schválené členské poplatky na rok 2017:

zápisné: 25,- Eur,  členské: 50,-

Splatnosť poplatkov za r. 2017 je do 31.1.2017.

číslo účtu: SK85 0200 0000 0037 2373 9953,  ako v.s. uviesť: priezvisko

Bolo prijatých celkom 16 uznesení.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Správna rada sa stretne na svojom prvom zasadnutí 25.11.2016 v Poprade.

 

Najbližší snem sa uskutoční v máji 2017.