Vybrané uznesenia snemu:

Snem odporúča svojim členom zakladať okresné rady a zaväzuje ich predsedov zabezpečiť v čo najskoršom možnom termíne stretnutia VLD v okresoch za účelom budovania členskej základne združenia.

Termíny sú možné kedykoľvek.

V prípade záujmu účasti členov správnej rady na podujatí sú

možné termíny:

29.11., 30.11., 1.12., 6.12., 7.12., 8.12., 12.12., 15.12.

  1. 2017:

10.1., 11.1., 12.1., 17.1., 18.1., 19.1., 24.1, 25.1., 26.1. 31.1., 1.2., 2.2.

Za týmto účelom nás prosím kontaktujte: 
zvldsr@gmail.com, ev. 0905326047

Súčasne je možné uskutočniť v regiónoch stretnutia  za účelom skrátenia prevádzky LSPP do 22 h.

Snem odporúča všetkým členom ZVLD SR o.z. pracujúcim v orgánoch ASLSR a SLK naďalej aktívne presadzovať  ekonomické a ďalšie oprávnené  požiadavky segmentu VLD.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA