ŽIADOSŤ o členstvo vo ZVLD SR o.z.

Vyplnenú žiadosť odosielajte na adresu sekretariátu ZVLD SR o.z.:
Kuzmányho 3, 058 01 Poprad, prípadne aj na zvldsr@gmail.com.  Budeme Vás kontaktovať.

 

Žiadosť o členstvo v ZVLD SR o.z. >>

Splnomocnenie pre ZVLD SR o.z >>

Odvolanie Zdravita >>

Odstúpenie ZAP PO >>

Odstúpenie ZAP FO >>

Informácie a prístup k osobným údajom >>