Zmeny úhrad na základe dodatku UNION ZP od 1.1.2021.

Navýšenie základných kapitácií vo vybratých skupinách do 10 %

Navýšenie úhrady za výkony prevencie FOB a výkon 160.

Navýšenie úhrady za výkon očkovanie, AMTK, predoperačné vyšetrenie, CRP

Ponechanie úhrad za výkony 11a, 70, 1b

Doplnenie výkonu 60

Od 1.1. budú uhrádzané bonusy podľa dosiahnutých ukazovateľov. Zmeny nastali v ukazovateľoch : prevencia v oblasti racionálnej farmakoterapie. Zmeny nastali aj v oblasti kvality, kde ako ukazovateľ vypadol ukazovateľ celkové náklady a bol zmenený na ukazovateľ náročnosť kmeňa a zmenený bol aj ukazovateľ gatekeeping. Pribudol parameter objednávanie, ktorý je v roku 2021 priznaný automaticky, ale je potrebné pripraviť sa na jeho plnenie od 1.1.2022.

Prehľad najdôležitejších zmien od 1.1.2021 v ZP Union