Milé kolegyne, kolegovia

z roka na rok klesá z rôznych dôvodov počet aktívnych poskytovateľov primárnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých. Občanov, ktorí takto stratia svojho lekára následne absorbuje aktívna sieť poskytovateľov. O tom ako odvrátiť trend, ale najmä o tom ako zabezpečiť dostupnosť primárnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých občanov SR chceme diskutovať so zástupcami všetkých organizácií zastupujúcich všeobecných lekárov, ďalej so zástupcami MZ SR, zdravotných poisťovni, AOPP, ZMOSu, VÚC, SZÚ a ďalších zástupcov zdravotnej starostlivosti. Téma dostupnosti všeobecných lekárov v nasledujúcich rokoch, súvisí s financovaním segmentu, resp. s potrebou navýšenia zdrojov na primárnu starostlivosť pre dospelých.

Podtitul diskusného bloku je 1 euro pre ŽIVOT. 1 euro mesačne na obyvateľa zabezpečí dodatočné zdroje, ktoré umožnia ročne zabezpečiť prírastok v priemere 2 lekárov + 4 zdravotníkov do každého okresu na Slovensku. Tieto zdroje navrhujeme v súlade so stratégiou reformy primárnej starostlivosti aplikovať formou nového platobného mechanizmu.

V druhom bloku s poisťovňami by sme chceli prejsť odpočet prísľubu štátu navýšiť zdroje do segmentu o 20%, aby sa zohľadnil najmä skokový rast personálnych nákladov v ústavných zdravotníckych zariadeniach a rast energií.

Veríme, že diskusiou na túto veľmi pálčivú tému dokážeme rozhýbať autority zodpovedné za budúcnosť slovenského zdravotníctva.

Podujatie je venované pamiatke spoluzakladateľa ZVLD MUDr. Viliamovi Chromému.

Zaregistrovať sa môžete  do 29.11.2023 vyplnením formulára na tomto odkaze.
Viac informácií o panelovej diskusii nájdete po kliknutí na tento odkaz.