Vážené kolegyne, kolegovia,

určite sa medzi vami nájdu takí, ktorí zásadne nepozerajú vyúčtovanie od poisťovní pred víkendom, lebo by si pokazili celý víkend. Je nás viac.

Nakoľko ma kolegovia z nášho regiónu oslovovali s rôznymi otázkami, že prečo toto neuznali a prečo tamto, oslovil som svojho času pani, ktorá nás reviduje, aby sme urobili jeden webinár a za hodinu si vysvetlili najčastejšie chyby. Odpoveďou bola revízna kontrola na mojej ambulancii. Po týchto skúsenostiach sme si povedali, že je potrebné, aby sme si s poisťovňami dohodli pravidlá,  a aby platili na celom Slovensku rovnako.

Či už na Orave alebo v Tatrách blok so zdravotnými poisťovňami otvoril množstvo tém a nebolo  možné ich komplexne prebrať s prítomnými  zástupcami zdravotných poisťovní.  Preto sme oslovili ZP, aby sme mohli zorganizovať samostatné stretnutia, kde by sme mohli detailnejšie a konkrétnejšie prebrať revízne pravidlá, ktoré majú poisťovne zverejnené na svojich stránkach a taktiež konfrontovať ich s reálnou praxou. Preto som si vás dovolil osloviť, aby ste nám zaslali vašu otázku, prípadne skúsenosť (kazuistiku), ktorá súvisí s pravidelným mesačným zúčtovaním alebo aj  skúsenosť so samotnou revíziou na vašej ambulancii.  Na vami položené otázky budeme očakávať odpovede od kompetentných 12.11.2022 v Trenčíne v Edukačnom centre RZP, a.s.,Legionárska 7158/5. (od 9-11 – VŠZP, od 11 – 13 – Dôvera).

Otázky nám posielajte do 28.10.2022 na adresu zanovit74@gmail.com. Vaša účasť je vítaná, poprosíme, z organizačných dôvodov (kapacita 90 ľudí), keby ste svoju prezenčnú účasť potvrdili do 10.11.2022 mailom na zvldsr@gmail.com. V prípade naplnenia kapacity vás budeme informovať skôr. Stretnutie bude online streamované. V prípade záujmu o online sledovanie, ak svoj záujem mailom na zvldsr@gmail.com potvrdíte aj úhradou poplatku 20 eur do 10.11.2022 na účet SK85 0200 0000 0037 2373 9953, bude vám zaslaný link, cez ktorý budete môcť workshop sledovať. Do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko.

Na stretnutie sme pozvali aj zástupcov ostatných organizácii zastupujúcich všeobecných lekárov pre dospelých s cieľom zjednotiť sa v aktivitách za zlepšenie postavenie nášho segmentu, preto ak poznáte vo svojom okolí aj členov iných organizácií zastupujúcich náš segment, môžte im túto informáciu preposlať.

Našim spoločným cieľom je, aby sme boli rovnocenní partneri zdravotným poisťovniam, a aby nedochádzalo k zbytočnému vyplavovaniu adrenalínu na oboch stranách, lebo my si ho na ambulanciách užijeme dostatočne.

Teším sa na vašu spätnú väzbu.

MUDr. Rastislav Zanovit
predseda ZVLD