Poisťovňa Dôvera nás informovala, že boli dokončené všetky dátové úpravy v súvislosti so zmenou zmluvných podmienok. Služba DoveraLekarom je interne otestovaná a od 3.12.2020 (štvrtok) je dostupná pre členov ZVLD.

Vážený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,

súčasná situácia, výrazne poznačená pandémiou, robí Vašu prácu ešte náročnejšou než inokedy. Aby ste sa mohli čo najviac sústrediť na svojich pacientov a naopak, aby ste čo najmenej času trávili nad administratívou, vyvinuli sme pre Vás novú službu DoveraLekarom.

Dovoľte nám, predstaviť Vám ju.

Je to webová aplikácia, v ktorej nájdete informácie o tom, ako sa Vám aktuálne darí plniť parametre kvality, efektivity a inovácií, aký význam majú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a ako ich plnením viete získať vyššiu finančnú úhradu od zdravotnej poisťovne.

Cieľom služby je pomôcť Vám lepšie porozumieť hodnotiacim parametrom.

Vaše údaje sú v aplikácii aktualizované mesačne a prístupné kedykoľvek.

Svoje výsledky plnenia parametrov si môžete preklikať aj do minulosti a porovnať, čo sa Vám dnes darí plniť lepšie. Nájdete ich aj s vysvetlením, ako poisťovňa daný výsledok vypočítala.

Do aplikácie sa dostanete cez web na https://lekarom.dovera.sk/ alebo zo svojej elektronickej pobočky poskytovateľa, cez tlačidlo Hodnotiace parametre. Prihlasovacie údaje sú rovnaké.

Služba Vám prináša hneď niekoľko výhod:

Zobrazíme Vám predbežné výsledky plnenia parametrov, ktoré viete ešte do konca hodnoteného obdobia zmeniť.
Vaše údaje o stave plnenia aktualizujeme každý mesiac.
Ukážeme Vám finančné vyjadrenie plnenia parametrov, teda výšku úhrady navyše za aktuálne plnenie, aj sumu, ktorú viete získať pri 100 % plnení.
Poskytneme tipy, ako splniť jednotlivé parametre.
Vysvetlíme podrobnejšie výpočet parametra Náklady.
Poskytneme prehľad všetkých hodnotených období.
Všetky informácie o hodnotiacich parametroch nájdete na jednom mieste.

Vyskúšajte si novú službu a podeľte sa s nami o svoj názor. Chceme, aby služba bola pre Vás čo najužitočnejšia. Návrhy na jej vylepšenie nám môžete poslať priamo z webovej aplikácie, cez tlačidlo „Váš názor“ alebo „Kontakt“, odoslaním kontaktného formulára.

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.