Členské príspevky na rok 2017:

zápisné: 25,- Eur (rezidenti 10,- EUR),  členské: 50,- EUR (rezidenti 25,- EUR)

Splatnosť príspevkov za r. 2017 je do 31.1.2017.

číslo účtu: SK85 0200 0000 0037 2373 9953

ako poznámku uviesť: meno priezvisko

Z výšky uhrádzanej sumy bude zrejmé, aký príspevok sa uhrádza (25,- alebo 50,- alebo spolu 75,- EUR)