Sociálna poisťovňa pripomína, že v prechodnom období ePN si lekár môže kedykoľvek vybrať, či vystaví pacientovi konkrétnu dočasnú pracovnú neschopnosť elektronicky alebo na doteraz používaných tlačivách.

Nie je možné potvrdiť jednu dočasnú pracovnú neschopnosť oboma spôsobmi naraz (t.j. elektronicky a zároveň na štandardnom papierovom tlačive).

Lekár musí vždy zvoliť len jeden spôsob, to znamená, že v prechodnom období buď vystaví papierové tlačivo a postupuje podľa právnej úpravy účinnej do 31. mája 2022, alebo potvrdí dočasnú pracovnú neschopnosť elektronicky podľa zákona účinného od 1. júna 2022. Lekár postupuje týmto spôsobom až do ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti.

Viac informácii nájdete v tlačovej správe Sociálnej poisťovne.