Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky by Vás chcelo touto cestou informovať o dostupnosti antivirotického lieku Lagevrio  s účinnou látkou Molnupiravir.

Liek Lagevrio je určený pre pacientov s miernym až stredne ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 s potvrdeným ochorením  COVID-19 metódou RT-PCR, LAMP testu alebo antigénovým testom vykonaným testovacou autoritou.

Metodické usmernenie s indikačnými obmedzeniami k podaniu lieku Lagevrio je zverejnené na stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, nájdete ho na tomto odkaze.