MZ SR v súlade s Harmonogramom vyhlasovania výziev/priamych vyzvaní v rámci Plánu obnovy a odolnosti zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti s názvom: Finančná podpora pre nových a existujúcich poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na zriadenie všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach.

Kompletné informácie a podmienky výzvy nájdete na tomto odkaze.