Vážení členovia ZVLD,

v sobotu 12.11.2022 sa uskutočnilo v edukačnom centre RZP v Trenčíne stretnutie ZVLD so zdravotnými poisťovňami, konkrétne s VŠZP a Dôvera ZP.

Stretnutie zástupcov ZVLD a ZP v Trenčíne.
Zdravotné poisťovne odpovedali na otázky členov ZVLD. Keďže nedošlo k úplnému zodpovedaniu otázok, po zaslaní odpovedi budú zaslané odpovede členom. 
V najbližšom období nás čaká vyjednávanie o zmluvných podmienkach na rok 2023.
MUDr. Rastislav Zanovit
predseda ZVLD